Çka na karakterizon?

Prodhimet dhe projektet tona bëjnë diferencën

Profesionistë të fushës

Kuadro të profesionistëve për të projektuar në çdo detaj projektet dhe gamën e gjerë prodhuese, me profesionistët e specializuar.

Ekip me përvojë shumë vjeçare

Finalizimi i suksesshëm i projekteve tona, arrihet vetëm me përkushtimin dhe punën profesionale të punëtorëve tanë.

Fabrikë me ISO standarde 9001

Në prodhimin e: materialeve të gypave të plastikës, elementeve të betonit, kubëzave të betonit, tubave të ujësjellësit dhe ujërave të zeza.

Çka na përfaqëson?

Me makineritë më të avancuara, specialistë të fushës - arrijmë të prodhojmë produkte cilësore në fabrikën me ISO standardet

Fabrika e produkteve të betonit

Linja e automatizuar e prodhimit të kubëzave dhe gypave të betonit.

më shumë

Fabrika e tubave të plastikës

Prodhimi i të gjithave llojeve të tubave të brinjëzuara.

më shumë

Shërbimet e
Betonjerkës

Linja prodhuese e betonit më cilësor në treg.

më shumë

Shërbimet e Gurëthyesit

Linja prodhuese me mbi dhjetë lloje të fraksioneve të grimcuara të gurit.

më shumë

Çertifikimet

Prodhimi i gypave të: brinjëzuara, të plastikës, të betonit, ujësjellësit; kubëzave të betonit, anësorëve, ndërtimet e ulëta dhe të larta - realizohen në përputhje me çertifikimet ndërkombëtare

Çka na bën të jemi lider?

Projektimi dhe implementimi i shumë projekteve të suksesshme, me makineritë më moderne të tregut, krahas prodhimtarisë së gjerë prodhuese me ISO standardet

01

MAKINERITË E AVANCUARA

Gërlica Company posedon të gjitha makineritë moderne për transportin e betonit të gatshëm, në gjithë territorin e Kosovës.

02

STANDARDET NDËRKOMBËTARE

Të gjitha tubat e brinjëzuara nga HDPE të prodhuara në Gërlica Company: janë me A-teste dhe ISO-Standarde
9001

03

PRODHIMET CILËSORE DHE TË SIGURTA

Fabrika "Gërlica" me seli në Babush të Ferizaj ofron gamë të gjerë të produkteve të linjës së betonit dhe plastikës, të testuara me standardet ndërkombëtare.

04

PROFESIONALIZMI DHE PËRGJEGJËSIA

Përvoja shumë vjeçare na bën të jemi çdo herë para çdo konkurenti; në secilin projekt të implementuar dhe me linjat prodhuese.