FORMAT E KONTAKTIT

ADRESA

E- 65 Magjistralja
Ferizaj - Prishtinë
Babush

KONTAKTI

Tel: +386 49 755 505
Tel: +386 49 755 500
Email: info@gerlica.com

ORARI

Ditët e punës
E hënë - E shtunë: 07:00 - 17:00
Të dielave nuk punojmë

NA SHKRUAJ MESAZH

Për çdo pyetje, kërkesë apo edhe informacion shtesë në lidhje me produktet dhe shërbimet tona, ju ftojmë të na shkruani në formën më poshtë

    // When the window has finished loading create our google map below // Basic options for a simple Google Map // For more options see: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapOptions // How zoomed in you want the map to start at (always required) // The latitude and longitude to center the map (always required) // How you would like to style the map. // This is where you would paste any style found on Snazzy Maps. // Get the HTML DOM element that will contain your map // We are using a div with id="map" seen below in the // Create the Google Map using our element and options defined above // Ferizaj