GURËTHYESI

Krahas makinerive më moderne të prodhuesit lider nga Turqia "FABO", arrijmë të prodhojmë të gjitha llojet e fraksioneve.

Posedimi i makinerive më moderne dhe stafi i trajnuar ka bërë të mundur, që ne të jemi zgjedhja e parë për kërkesat e juaja në prodhimin e gurit gëlqeror.

Kapaciteti ditor i prodhimit në baza ditore është 1.500m3, duke i kushtuar rëndësi deri në detajin e fundit cilësisë. Ekspertët tanë secilën veti fizike dhe kimike të fraksioneve, e testojnë periodikisht në laborator.

Gurëthyesi ynë i cili gjendet në Gadime të Ulët, komuna Lipjan; prodhon mbi dhjetë lloje të fraksioneve të grimcuara të gurit:

 • Fraksion 0/2
 • Fraksion 0/4
 • Fraksion 4/8
 • Fraksion 8/16
 • Fraksion 16/32
 • Fraksion 0/31
 • Fraksion 0/60
 • Fraksion Betoni 1.2.3,
 • Fraksion Mbeturinë Jellovin
 • Fraksion Rezervë
 • Fraksion 150
// When the window has finished loading create our google map below // Basic options for a simple Google Map // For more options see: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapOptions // How zoomed in you want the map to start at (always required) // The latitude and longitude to center the map (always required) // How you would like to style the map. // This is where you would paste any style found on Snazzy Maps. // Get the HTML DOM element that will contain your map // We are using a div with id="map" seen below in the // Create the Google Map using our element and options defined above // Ferizaj