FABRIKA E TUBAVE TË PLASTIKËS

Me ekipe të specializuara, me hapësirë të avancuar prodhuese me mbi 60.000 m2 operojmë edhe me linjën tjetër të suksesshme të prodhimit të tubave të brinjëzuara nga plastika HDPE.

Me linjën tërësisht të automatizuar prodhimi, me profesionistët e fushës si dhe me makineritë më të avancuara në tregun tonë - kemi arritur të jemi lider në prodhimin e tubave të plastikës.

Kualiteti në prodhim i garantuar edhe në sajë të çertifikimit me ISO Standardet 9001 dhe profesionalizmi i treguar me klientët na ka bërë t'i zgjerojmë shitjet tona jo vetëm në gjithë Kosovën, por edhe më gjerë.

Linja jonë prodhuese e tubave të plastikës, i sjell tregut siguri dhe garanci në gjithë gamën tonë prodhuese të tubave të brinjëzuara.

PRODUKTET:
SN8 Ø110
SN8 Ø110

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø110
Gjatësia: 6m

SN8 Ø125
SN8 Ø125

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø125
Gjatësia: 6m

SN8 Ø160
SN8 Ø160

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø160
Gjatësia: 6m

SN8 Ø200
SN8 Ø200

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø200
Gjatësia: 6m

SN8 Ø250
SN8 Ø250

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø250
Gjatësia: 6m

SN8 Ø315
SN8 Ø315

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø315
Gjatësia: 6m

SN8 Ø400
SN8 Ø400

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø400
Gjatësia: 6m

SN8 Ø500
SN8 Ø500

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN8
Diametri: Ø500
Gjatësia: 6m

SN4 Ø110
SN4 Ø110

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø110
Gjatësia: 6m

SN4 Ø125
SN4 Ø125

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø125
Gjatësia: 6m

SN4 Ø160
SN4 Ø160

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø160
Gjatësia: 6m

SN4 Ø200
SN4 Ø200

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø200
Gjatësia: 6m

SN4 Ø250
SN4 Ø250

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø250
Gjatësia: 6m

SN4 Ø315
SN4 Ø315

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø315
Gjatësia: 6m

SN4 Ø400
SN4 Ø400

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø400
Gjatësia: 6m

SN4 Ø500
SN4 Ø500

Gypa për kanalizim
HDPE të koriguar SN4
Diametri: Ø500
Gjatësia: 6m

// When the window has finished loading create our google map below // Basic options for a simple Google Map // For more options see: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapOptions // How zoomed in you want the map to start at (always required) // The latitude and longitude to center the map (always required) // How you would like to style the map. // This is where you would paste any style found on Snazzy Maps. // Get the HTML DOM element that will contain your map // We are using a div with id="map" seen below in the // Create the Google Map using our element and options defined above // Ferizaj